มทร.ล้านนา ผลงานวิจัยพร้อมใช้

ผลงานวิจัยพร้อมใช้ : Research to Utilization

รวมผลงานวิจัยพร้อมใช้สำหรับภาคธุรกิจ ประกอบด้วยนวัตกรรมแห่งโลกอนาคต และเทคโนโลยี จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชทงคลล้านนา เพื่อประยุกต์ใช้ รวมถึงพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ ก่อให้เกิดการสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์ ช่วยให้การหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจทั้งภายใน และต่างประเทศ โดยจำแนกตามศาสตร์ ได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการเกษตร บริหารธุรกิจ สังคมศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีสหวิทยาการ รวมถึงงานประจำสู่งานวิจัย